ECOROCK-5000
ECOROCK-5000 Malá čistička odpadních vod do 30 osob

ECOROCK-5000 je kompaktní čistička odpadních vod do 30 osob (EO) (*). 

Vyšší počet osob než 30 = systém BIOROCK MULTIROCK 

Pokud se čističky BIOROCK-5000 osadí paralelně, mohou zpracovávat odpadní vodu pro 60, 90, 120, 150 a více osob (EO).

V případě paralelního umístění čističek BIOROCK-5000 se za jímku umístí vyrovnávací nádrž a rozdělovací komora. Vyrovnávací nádrž zajišťuje rovnoměrný tok odpadní vody do rozdělovací komory a následně i do všech bioreaktorů. Na každé 3 bioreaktory je třeba jedna rozdělovací komora. 

Dva stupně čištění. 

ECOROCK-5000 je malá domovní čistička odpadních vod do 30 osob. Jedná se o samostatný bioreaktor, který se umísťuje za současně instalovanou nebo stávající jímku odpovídajícího objemu. Systém ECOROCK-5000 funguje ve dvou stupních. Odpadní voda vstupuje nejprve do jímky, kde dochází k předběžné separaci a počátečnímu rozkladu pevných organických látek. Před vstupem do bioreaktoru, v němž probíhá vlastní aerobní proces čištění, prochází odpadní voda filtrem.

(*) V závislosti na požadavcích na kvalitu odpadních vod je v některých případech možné pokrýt více než uvedený počet osob.

Biologické zpracování.

Druhý stupeň procesu čištění probíhá ve vrstvách filtrační náplně BIOROCK Media. Aby se dosáhlo rychlého spuštění a aby se stimuloval růst správného typu bakterií, je filtrační náplň předem ošetřena enzymy. Bakterie filtrační náplň kolonizují v obrovských množstvích a organický odpad rychle zpracovávají. Filozofie procesu čištění spočívá v kombinaci aerobní a anoxické biologické degradace a současné filtraci. Výhodnost technologie BIOROCK je dána minimálními požadavky na údržbu a schopností zvládat přerušované (sezónní) zatížení (např. chaty, chalupy, kempy atd.). 

Revoluční technologie

Domovní čističky odpadních vod ECOROCK splňují nejvyšší standardy kvality vypouštěných vod. Biologické čištění nevyžaduje elektřinu ani žádné pohyblivé součásti. V důsledku toho jsou údržba a provozní náklady nízké, spolehlivost vysoká. Čističky jsou sestaveny v trvanlivých HDPE nádržích s lehkými přístupovými kryty a dodávány jako kompletní jednotky pro jednoduchou instalaci. Pro eliminaci zápachu využívají bioreaktory BIOROCK unikátní technologii. Přečištěná voda je vhodná pro zavlažování nebo opětovné použití v systému šedé vody. Vzhledem k vysoké kvalitě může být odpadní voda vypouštěna i do vodních toků.

ECOROCK-5000

Kapacita
Kapacita PE 30 osoby
Kapacita 5000 litry
rozměry
Délka 3500 mm
šířka 1150 mm
Výška 2175 mm
Hmotnost 680 kg
Objem 5000 litry

Chcete vědět víc?

Jörg Reder je náš Commercial Manager International a odpoví vám na všechny vaše technické a obchodní dotazy.

Jörg můžete zavolat, stačí vytočit číslo +352 26 65 00 26 35 nebo mu poslat vzkaz prostřednictvím formuláře.

Nebo použijte Skype!

Klikněte a skypujte s Jörg (Telefon a Skype lze používat pouze v pracovní době)

Všecha pole jsou povinná