BIOROCK MONOBLOCK

Plug & Play domovní čistička odpadních vod

Čističky MONOBLOCK jsou určeny pro venkovská obydlí, trvale nebo sezónně obývaná, která nejsou připojena k síti. Jedná se o dokonale kompaktní zařízení připravené k rychlé instalaci. Čističky MONOBLOCK jsou k dispozici o kapacitě jímky 2000 nebo 3000 litrů a ve variantách se spodním gravitačním odtokem nebo s odtokem ve vyšší úrovni (s použitím čerpadla).