Výhody systému

Revoluční technologie

 • Nezávislost na elektřině
 • Bez pohybujících se částí
 • Provoz 24 hodin
 • Zvládá dlouhodobé přestávky v přísunu znečistěné vody

Naprostý komfort

 • Dokonalá tichost
 • Nízké provozní náklady
 • Výborná kvalita vypouštěné vody
 • Možnost využít stávající septik

Ohleduplnost k životnímu prostředí

 • Dlouhá životnost filtrační náplně
 • Nízká uhlíková stopa
 • Minimální údržba
 • Dlouhý interval odvozu kalů

Naše domovní čističky odpadních vod

BIOROCK nabízí kompletní sortiment kompaktních, na elektřině nezávislých, domovních čističek odpadních vod pro 6, 8, 10, 15 a 30 osob. V případě paralelního umístění  se kapacita navyšuje na 60, 90, 120 lidí a více. Čističky odpadních vod BIOROCK jsou ideálním řešením pro čištění odpadních vod z rodinných nebo rekreačních domů, vhodné jsou však i pro větší objekty.

BIOROCK poskytuje revoluční, efektivní a spolehlivé řešení čištění odpadních vod. Zařízení v průběhu čištění nepotřebuje elektřinu. Systém je totiž dokonale kompaktní a nepoužívá žádná dmychadla nebo difuzory vzduchu. Nevznikají tak poruchy a není třeba opatřovat si drahé náhradní díly. Díky tomu jsou provozní náklady a výdaje na údržbu a opravy minimální. Intervaly odvozu kalu z jímky jsou navíc dostatečně dlouhé. V porovnání s běžnými čističkami odpadních vod je provoz čističek BIOROCK ekonomicky výhodnější.   

Úsporné nakládání s odpadními vodami

Ne všechny čističky odpadních vod jsou stejné. Jedním z nejdůležitějších faktorů při nákupu je rozsah průběžných provozních nákladů. Čističky odpadních vod na elektřinu vyžadují platby po celou dobu jejich životnosti. Na elektřině nezávislé čističky BIOROCK naopak náklady na provoz výrazným způsobem šetří a jsou tak dobrou investicí do vaší budoucnosti. 

Stáhněte si naše prospekty

Podívejte se na náš sortiment

Reference a realizace

Hidden domestic BIOROCK Installation BIOROCK installation at an old millV odvětví čištění odpadních vod se pohybujeme již více než 25 let. Jsme hrdí na to, že našim zákazníkům můžeme dodávat nejhospodárnější, udržitelné z hlediska životního prostředí a efektivní řešení pro každou budovu.

Klikněte na obrázky a podívejte se na některé instalace čističek BIOROCK na celém světě.

Významné úspory díky nízkým provozním a udržovacím nákladům 

Žádné výdaje za elektřinu.
Dlouhý interval odvozu kalu z jímky:
Pouze jednou za 3 - 4 roky.
Minimální náklady na údržbu a opravy. Zařízení není náchylné k selhání a nevykazuje poruchy.
Není třeba pořizovat drahé náhradní díly.

Jdi do toho! BIOROCK je řešení!

Čističky odpadních vod nezávislé na elektřině a s nízkými nároky na údržbu. 

Instalace je možná ve všech typech zeminy a pro jakékoli použití.

Zaručená pevnost a tuhost v jakýchkoli podmínkách, jako např. při vysoké hladině podzemní vody. 

Poradí si s přerušovaným přítokem odpadní vody, dokonce i v případě delšího období nepřítomnosti uživatelů.

Zvládá nízkou úroveň přítoku bez ohrožení kvality vyčištěné odpadní vody.  

Bioreaktor může být připojen samostatně ke stávajícímu septiku.  

Výborné výsledky rozborů vypouštěné vody 

BIOROCK čističky čistí odpadní vody na vysokou úroveň. Během zkušebního období podle evropské normy EN 12566-3 dosáhla čistička s předřazeným dvoukomorovým septikem stupně účinnosti 99%. Vypouštěná voda je čistší, než v případě čističek, které používají elektřinu. Systém BIOROCK lze používat kdekoli, kde není k dispozici obecní čistička odpadních vod.

Více informací najdete na Tradiční versus BIOROCK

Výhody systému BIOROCK

 • Naprosto tichý a bez zápachu 
 • Výborné výsledky čištění
 • Úvodní konzultace zdarma
 • Instalace pod metodickým dohledem odborníka vyškoleného výrobcem  

Médium: 10 years
Jímky: 25 years

Zeptejte se nás na podmínky.

O filtrační náplni BIOROCK Media

BIOROCK používá materiál s obrovskou plochou povrchu, která umožňuje kolonizaci potřebných bakterií. Bez tohoto procesu by efektivní úprava odpadní vody nebyla možná.  

BIOROCK Media jsou vysoce odolná vůči degradaci a dlouhodobě stabilní. Naše 25leté zkušenosti v odvětví čištění odpadních vod jsou toho důkazem. 

 • Velmi stabilní anorganický materiál - na rozdíl od organických náplní se v průběhu času nerozkládá.
 • Vyžaduje pouze malou údržbu - na rozdíl od organických náplní není nutné seškrábávání.
 • Struktura a složení zajišťují vynikající úroveň čištění vody. 
 • Ekologický materiál, místně vyráběný a 100% recyklovatelný. 

BIOROCK nabízí mnohem efektivnější a ekologičtější způsob čištění odpadních vod než tradiční čističky, které jsou náročné na údržbu a spotřebu energie. 

Nezávislá organizace ocenila BIOROCK Media jako nejúčinnější čistící médium ve své kategorii.