MONOBLOCK-3
Plug & play čističky odpadních vod

MONOBLOCK, nová generace čističek nezávislých na elektřině 

Nejnovější produkt značky BIOROCK je čistička MONOBLOCK "vše v jednom". Jímka a bioreaktor tvoří jednu kompaktní nádrž. Nové čističky MONOBLOCK přinášejí originální technologii čištění domovních odpadních vod s řadou výhod, které potěší jak uživatele, tak odborníky.

Čističky MONOBLOCK jsou k dispozici ve dvou verzích: MONOBLOCK-2 s jímkou o objemu 2000 litrů a MONOBLOCK-3 s jímkou o objemu 3000 litrů. Tyto dvě konfigurace rozšiřují oblast použití prakticky na všechny velikosti rodinných domů, chalup a chat.

Čističky MONOBLOCK pravděpodobně nejlépe reprezentují kupředu směřující vizi společnosti BIOROCK.

Nové čističky MONOBLOCK - koncentrát technologických vychytávek pro úsporné a mimořádně spolehlivé čištění domovních odpadních vod.  

Bez elektřiny

V souladu s filosofií značky BIOROCK pracují čističky MONOBLOCK nezávisle na elektrické energii. Nehrozí jim tak riziko selhání a nemají vysoké náklady na provoz a údržbu.  

Kompaktnost

Čističky nové generace MONOBLOCK se na současném trhu řadí mezi nejvíce kompaktní. Jímka a bioreaktor vytvářejí jedinou nádrž. Půdorysná stopa čističky je proto velmi malá a činí pouze 6 m2.

Jednoduchá instalace

Čističky MONOBLOCK jsou velmi lehké. Dodávají se "připravené k instalaci", což umožňuje jednoduché a rychlé osazení na místě při minimálním narušení stávajícího povrchu. Instalace čističky MONOBLOCK může být provedena během jednoho pracovního dne.

Úspornost a spolehlivost

Náklady spojené s čističkou MONOBLOCK jsou ve srovnání s jinými produkty velmi konkurenceschopné. Vedle ceny čističky je třeba zohlednit provozní úspory, které rozhodně nejsou zanedbatelné. Čistička je nejen nezávislá na elektřině, ale díky tomu nemá ani žádné mechanické součástky, které se musí pravidelně kontrolovat, udržovat a vyměňovat. 

Ideální systém pro všechny typy domů 

Čističky MONOBLOCK nevyžadují trvalou přítomnost uživatelů a jsou vhodné jak pro rodinné domy, tak i pro chalupy a chaty. Mohou se umístit v jakémkoliv typu zeminy, bez ohledu na výšku hladiny podzemní vody.

Výjimečné výsledky čištění

Stejně jako všechny ostatní produkty společnosti BIOROCK, jsou nejnovější kompaktní čističky MONOBLOCK mimořádně efektivní z hlediska čištění domovních odpadních vod.

Filtrační náplň BIOROCK Media

Naše třetí generace čističek stojí na dvou základních pilířích: na technologii BIOROCK a na filtrační náplni s nepřekonatelnou stabilitou a výjimečnými vlastnostmi. Náplň BIOROCK Media je minerálního původu a proto se v půběhu času nerozkládá.

Jímky adekvátních rozměrů

Dvě varianty čističek MONOBLOCK (s jímkou objemu 2000 l nebo 3000 litrů) umožňují přesně reagovat na specifické požadavky zákazníka.

Způsob řešení odtoku z vyšší úrovně

Pokud má být přečištěná voda vypouštěna z vyšší úrovně, umístí se v integrované šachtě malé čerpadlo navržené pro tento účel.

BIOROCK může dodat kvalitní čerpadlo pro odtok z vyšší úrovně současně s dodávkou čističky. Zjednoduší se tím zprovoznění čističky na místě.

Uvedené hmotnosti a rozměry jsou přibližné a nezávazné. Pro přepravu, manipulaci a zvedání viz naše technické pokyny. Čističky BIOROCK musí být uváděny do provozu, používány a provozovány podle návodu k instalaci. Všechny součásti čističek BIOROCK jsou vyrobeny z vysokohustotního polyethylenu (HDPE).

 

MONOBLOCK-3

Kapacita
Kapacita PE 5-6 osoby
Kapacita 3000 litry
rozměry
Délka 3790 mm
šířka 1200 mm
Výška 2000 mm
Hmotnost 469-478 kg
Objem 2000 litry
Objem jímky 2000 litry