Náš úkol

BIOROCK považuje za svůj úkol poskytovat ekonomické a ekologické řešení problému čištění odpadních vod; současně pak nabízet kvalitní produkty svým zákazníkům a zabezpečit související poradenský servis. V systému BIOROCK dosahuje vyčištěná odpadní voda ojedinělé kvality, často mnohem vyšší, než požadují národní normy, což ve většině případů umožňuje vypouštění do povrchových vod (samozřejmě v souladu s národními předpisy v dané zemi).