Řízení jakosti

Společnost BIOROCK splňuje podmínky ISO 9001:2008 pro výrobu a prodej čističek odpadních vod BIOROCK.

Společnost BIOROCK poskytuje záruku na kompletní čističky a na samostatné bioreaktory (pokud jsou instalovány podle pokynů pro instalaci a údržbu). V našich výrobních závodech pracujeme v souladu s nejvyššími dostupnými standardy, nadto během každé výrobní fáze provádíme kontrolní testy jakosti.      

Na všechny PE komponenty poskytujeme záruku 15 let.