Průběh zpracování odpadní vody v čističkách BIOROCK

V systému BIOROCK probíhá čistící proces ve třech fázích.  

Na začátku odpadní voda vstupuje do jímky, kde se oddělují a rozkládají pevné organické látky (primární fáze). Poté prochází výtokovým filtrem a vlévá se do bioreaktoru, kde dochází k osvědčenému aerobnímu zpracování (sekundární fáze) a filtraci (terciární fáze).  

V případě potřeby lze bioreaktor dodatečně přiřadit za stávající septik. 

Jak postupovat při instalaci.

Jak funguje příroda

V běžných čističkách pracujících s aktivovaným kalem (např. SBR), pro zajištění dostatečného množství kyslíku, dodávají do systému vzduch 12-24 hodin denně provzdušňovače a / nebo míchadla. Vzhledem k limitované době, kdy je kyslík dostupný, může přežít pouze omezená škála organismů rozkládajících odpadní látky. Čističky BIOROCK naproti tomu pracují bez elektrických nebo mechanických provzdušňovačů - vyžadují pouze přirozený proud vzduchu.          

Uhlíková stopa

Běžné čističky odpadních vod jsou energeticky náročné a vykazují vysokou uhlíkovou stopu. Ke zpracování kalu je třeba nadměrné množství fosilních paliv ve formě elektřiny.

Aerobní čističky BIOROCK® mají uhlíkovou stopu velmi nízkou!

Čističky BIOROCK jsou bezpečné pro životní prostředí!

BIOROCK, nejlepší systém na čištění domovních odpadních vod bez elektřiny, nulová energie. 25 let záruka!