BIOROCK MONOBLOCK

Plug & Play domovní čistička odpadních vod

Čističky MONOBLOCK jsou určeny pro venkovská obydlí, trvale nebo sezónně obývaná, která nejsou připojena k síti. Jedná se o dokonale kompaktní zařízení připravené k rychlé instalaci. Čističky MONOBLOCK jsou k dispozici o kapacitě jímky 2000 nebo 3000 litrů a ve variantách se spodním gravitačním odtokem nebo s odtokem ve vyšší úrovni (s použitím čerpadla).

Malé čističky BIOROCK

Společnost BIOROCK® nabízí kompletní sortiment kompaktních čističek odpadních vod v řadách do 4, 5, 6, 10, 15 a 30 osob. Jedná se o samostatné bioreaktory, které se umisťují za současně instalovanou nebo stávající jímku odpovídajícího objemu. Naše čističky lze navíc kombinovat tak, aby se daly použít i pro větší projekty (systémy MULTIROCK).

 

BIOROCK jímky

Jímky k instalaci před bioreaktor

Společnost BIOROCK nabízí rozsáhlý sortiment jímek s kapacitou od 2 000 do 15 000 litrů. Kapacita může být ještě zvýšena jejich sériovým nebo paralelním spojením. 

Příslušenství

Příslušenství k instalaci a údržbě čističek BIOROCK

Společnost BIOROCK nabízí kompletní sortiment doplňkových součástí pro instalaci a údržbu čističek BIOROCK: 

  • Nástavce v případě umístění čističky ve větší hloubce.
  • Samostatnou komoru k odběru vzorků.
  • Samostatnou komoru pro čerpadlo.
  • Čerpací soupravu pro odtok přečištěné vody z vyšší úrovně.
  • Kryty.
  • Kotvy pro místa s vyšší hladinou spodní vody. 
  • Systém pro odvedení přečištěných odpadních vod vyvinutý pro modulární instalace BIOROCK MULTIROCK.