V zájmu udržitelného životního prostředí společnost BIOROCK vyvinula čističky odpadních vod, které ke svému provozu nepotřebují elektřinu ani chemikálie. Volba čističky BIOROCK je významným rozhodnutím v zájmu přírody. 

Výběr čističky, která nabízí udržitelné řešení problému zneškodňování odpadních vod, je klíčovým faktorem při ochraně životního prostředí. Stavební trh si v poslední době nutnost ekologicky šetrného přístupu k likvidaci odpadních vod uvědomuje.  Zřejmý je posun směrem k odpovědným a udržitelným výrobkům. Společnost BIOROCK se svými systémy na čištění odpadních vod je na tomto rychle se měnícím trhu uznávaným lídrem.

Běžné čističky versus BIOROCK

Běžné domácí čističky využívají k provzdušňování odpadní vody elektrickou energii. Systémů je vícero, nejčastější jsou tyto: 

RBC neboli “Rotating biological contractor”: Uvnitř čističky se nacházejí disky z poloviny ponořené do odpadní vody. Na discích, kterými otáčí motor, se vyvíjejí aerobní bakterie. V poloze mimo kapalinu baktérie zachytávají dostupný kyslík a zajišťují tak proces čištění. 

SBR neboli “Sequencing Batch Reactor”: Tato tradiční technologie zahrnuje dmychadla nebo difuzory, které do odpadní vody pouštějí vzduch. Některé systémy mají navíc také komoru s filtrační náplní (SAF neboli "Submerged Aerated Filter").

Další systém používá čerpadlel, které odpadní vody rozprašují na povrch filtrační náplně kolonizované nezbytnými bakteriemi. Rozprašováním se tekutina provzdušňuje. 

Uvedené metody čištění odpadních vod jsou nákladné jak při instalaci, tak v provozu (výměna náhradních dílů). Nezanedbatelné jsou i náklady na spotřebu energie.

Náš systém čištění odpadních vod se řadí do skupiny s tzv. přerušovaným filtrem. Čističky tohoto typu používají různé druhy filtračních náplní. Jejich druh a kvalita jsou pro efektivní úpravu domácí odpadní vody zásadní. Filtrační náplň umožňuje růst nezbytných baktérií a vytváří vhodný prostor pro jejich činnost při zpracování odpadních látek. Někteří výrobci spoléhají na organické materiály jako jsou kokosová vlákna nebo ořechové skořápky. Náplně z rozložitelného materiálu ovšem vyžadují nákladnou údržbu a častou výměnu, neboť časem dochází k jejich rozpadu. 

Výsledky testování čističek BIOROCK:

Výsledky testování čističek BIOROCK ke stáhnutí 

Čištění odpadních vod v systému BIOROCK

V čističkách BIOROCK používáme speciální filtrační náplň. Materiál je velmi odolný vůči degradaci a dlouhodobě vyjímečně stabilní. Vyžaduje pouze malou údržbu, přitom však zaručuje jedinečné výsledky čištění. Filtrační náplň byla vyvinuta speciálně pro společnost BIOROCK.

Na vývoji a zlepšování materiálu filtrační náplně pracujeme průběžně už 25 let.

Společnost BIOROCK zaručuje, že minimálně 98% materiálů použitých při výrobě je recyklovatelných. Životní prostředí je tak je chráněno po celou dobu životnosti čističky. Filtrační náplň je ekologická, vyrábí se v místě a je 100% recyklovatelná. 

Zkušenosti v odvětví čištění odpadních vod spolu se spokojeností mezinárodních prodejců a místních certifikovaných dodavatelů jsou důkazem kvality naší práce. V porovnání s běžnými způsoby čištění odpadních vod popsanými výše, čističky BIOROCK nabízejí jedinečné, ekologické a hospodárné řešení.

Čističky BIOROCK vyhovují platným normám a předpisům Evropské unie.