ECOROCK 800
ECOROCK 800 Malá čistička odpadních vod do 5 osob

ECOROCK-800 je kompaktní čistička odpadních vod do 5 osob (EO) (*).

Dva stupně čištění.

ECOROCK-800 je malá domovní čistička odpadních vod do 5 osob. Jedná se o samostatný bioreaktor, který se umísťuje za současně instalovanou nebo stávající jímku odpovídajícího objemu. Systém ECOROCK-800 funguje ve dvou stupních. Odpadní voda vstupuje nejprve do jímky, kde probíhá předběžná separace a počáteční rozklad pevných organických látek. Před vstupem do bioreaktoru, v němž probíhá vlastní aerobní proces čištění, prochází odpadní voda filtrem.    

(*) V závislosti na požadavcích na kvalitu odpadních vod je v některých případech možné pokrýt více než uvedený počet osob. 

Biologické zpracování.

Druhý stupeň procesu čištění probíhá ve vrstvách filtrační náplně BIOROCK Media. Aby se dosáhlo rychlého spuštění a aby se stimuloval růst správného typu bakterií, je filtrační náplň předem ošetřena enzymy. Bakterie filtrační náplň kolonizují v obrovských množstvích a organický odpad rychle zpracovávají. Filozofie procesu čištění spočívá v kombinaci aerobní a anoxické biologické degradace a současné filtraci. Výhodnost technologie BIOROCK je dána minimálními požadavky na údržbu a schopností zvládat přerušované (sezónní) zatížení (např. chaty, chalupy, kempy atd.). 

Revoluční technologie

Domovní čističky odpadních vod ECOROCK splňují nejvyšší standardy kvality vypouštěných vod. Biologické čištění nevyžaduje elektřinu ani žádné pohyblivé součásti. V důsledku toho jsou údržba a provozní náklady nízké, spolehlivost vysoká. Čističky jsou sestaveny v trvanlivých HDPE nádržích s lehkými přístupovými kryty a dodávány jako kompletní jednotky pro jednoduchou instalaci. Pro eliminaci zápachu využívají bioreaktory BIOROCK unikátní technologii. Přečištěná voda je vhodná pro zavlažování nebo opětovné použití v systému šedé vody. Vzhledem k vysoké kvalitě může být odpadní voda vypouštěna i do vodních toků. 

ECOROCK 800

Kapacita
Kapacita PE 5 osoby
Kapacita 750 litry
rozměry
šířka 1102 mm
Výška 2000 mm
Hmotnost 183 kg